Top 10 Breakup Shayari Odia | Best

Breakup Shayari Odia:-Hello friends. Welcome to Odiasayari. If you are searching in Googleodia breakup sayari“, “love breakup sayari odia photo”, “breakup sayari in odia”, “odia sayari breakup“, then believe me you are browsing the right Post… Let’s Look at those Odia Breakup Sayari Images/Photos written below and Don’t forgot to share with your friends on Whatsapp and Facebook.

Breakup Shayari Odia

breakup shayari odia
Breakup Sayari Odia

1.ମୁଁ ଅଛି ,ହୃଦୟ ଅଛି ,ଏକାକୀ ଅଛି
ତୁମେ ଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲହୋଇଥାନ୍ତା😥|

2.ପାଇବାର ଲୋଭ ନ ଥିଲେ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ନ ଥାନ୍ତା
ଯୋଉଠି ପାଇବା ଆଉ ହରେଇବା ନଥାଏ ସେ କଣ କେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣାଯାଏ😥|

3.ସମ୍ପର୍କର ଡୋର ଯଦି କୌଣସିକାରଣରୁ ଠାରେ ଛିଡିଯାଏ
ସେ ଡୋରକୁ ଯେତେ ଯୋଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ
ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ମଜବୁତ ହୋଇନଥାଏ😥|

Love Breakup Shayari Odia Photo

Love Breakup Shayari Odia Photo
breakup sayari in odia

1.ସେ ଧୋକାଦେଇ ନିର୍ଦୋଷ ହେଇଗଲା
ଆଉ ମୁ ଭରଷାକରି ଦୋଷୀ
ବା ରେ ଦୁନିଆ ତୋ ନିୟମ|

2.ଆଜି ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ନାହଁ
ହେଲେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିମୋ ମନରେ ଆଜିବି ବଞ୍ଚିଛି|

3.ତୁମକୁ ପାଇବା ମୋର ଆଶା ନୁହେଁ ଏକ ସପ୍ନ ଥିଲା
ହେଲେ ତୁମରପ୍ରତାରଣା ର ନିଆଁରେ
ମୋ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ଜଳିଗଲା|

Odia Breakup Shayari Image

Odia Breakup Shayari Image
odia sayari breakup

1.ଲୁହ ଲୁଚଉଛି ତୁମଠାରୁ ,କଷ୍ଟ କହିବା ଆସେନି
ବସି ବସି ଭରିଯାଏ ଆଖି ଦୁଃଖ ଲୁଚେଇ ଆସେନି😥|

2.ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ଓ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଉଠେ
କାହାର ଘର ହେଉ ବା ହୃଦୟ? ସେହିଠାରୁ ସେହିକ୍ଷଣି ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ୍😥|

3.ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ଖେଳଣା ଭଲଲାଗେ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ଜିଦ କରେ
କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ?ଯିଏ ଭଲଲାଗେ ତା ପାଇଁ ଜିଦ କରିପାରେନି ସତ
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖେ😥|

Also Read

If You still Find Some More Odia Shayari and Odia Quotes then Visit our SIte For More Odia Shayari images.

Share on:

Leave a Comment

close