Top 10 Good Night Shayari Odia | Best Odia Good Night Image

Good Night Shayari Odia:-Hello friends. Welcome to Odiasayari. If you are searching in Google Good Night Odia Sayari Photo“, “Odia good night Sayari Sms“,”, “Good night love sayari odia“, then believe me you are browsing the right Post… Let’s Look at those Odia Good Morning Images/Photos written below and Don’t forgot to Share with your friends in Whatsapp and Facebook.

Good Night Shayari Odia

Good Night Shayari Odia 2021
Good Night Sayari Odia

1.ସବୁତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା
ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଙ୍କ ସେବା କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ ତୀର୍ଥ |
ଶୁଭ ରାତ୍ରି
2.ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର |
ଶୁଭ ରାତ୍ରି

Good Night Shayari Odia Download

good night shayari odia download
odia good night sayari sms

1.ମାନବ ତ ସବୁଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ବହୁତ କମ୍ ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି |
Good Night

2.ରାତି ସିନା ସରିଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସରେନା |
ଶୁଭ ରାତ୍ରି

Love Good Night Shayari Odia

love good night shayari odia
good night image sayari odia

1.ଯଦି ମତେ ଗୋଟିଏ ଇଛା ପୁରାଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା
ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମାଗି ନିଅନ୍ତି |
Good Night

2.ସବୁ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ଭଲପାଇଥାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମୁ ମୋ ଜୀବନଠାରୁ ବି ଅଧିକ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ |
Good Night

Good Night Sayari Odia Pic

good night shayari odia pic
odia sayari good night

1.ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପାର୍ଥନା କବେ ଦେଖାଯାଏନି
କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ |
Good Night

2.ଭଲସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଥାଏ
କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ |
Good Night

Also Read

If You still Find Some More Odia Shayari and Odia Quotes then Visit our Site For the Best Odia Shayari images for free.

Share on:

Leave a Comment

close