Top 15 Odia Dukha Shayari | Best Sad Odia Shayari [2021]

Odia Dukha Shayari:-Hello friends. Welcome to Odiasayari.com. If you are searching in GoogleOdia Sad Shayari“, “Odia Bewafa Shayari”,”Odia Dhoka Shayari”,”Odia Sad Quotes” then believe me you are browsing the right Post… Let’s Look at those Odia Shayari Images written below.

Odia Sad Shayari 2021

Odia Dukha Shayari 2021
Odia Sad Shayari

1.ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ?‍♀️ ର ବିଷ ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ହୋଇଥାଏ ଯେ
ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ମଣିଷକୁ ?‍♂️ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମାରିଦିଏ?|

2.ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ 3ଦେଖେଇବାକୁ ହସୁଛି?
ଯଦି ଦୁଃଖରେ ରହିବି? ତ ଲୋକେ ବୁଝିବେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ?ରେ ହାରିଯାଇଛି

3.ଯିଏ ସବୁବେଳେ 3ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ? ବାହାନା ଖୋଜୁଛି
ତାକୁ ତା ବାଟରେ ଛାଡିଦିଅ?‍♂️|

Odia Dukha Shayari Photo

Odia Dukha Shayari Photo
Odia Dukha Quotes Photo

1.ଖରାପ ସମୟରେ ?ସାଥିରେ ରହିବ ପାଇଁ
ଭଲ ଲୋକଟିଏ ?‍♂️ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ?|

2.ମୁଁ ତ କେବଳ ତୁମ ?‍♂️ପାଇଁ ଗୋଟେ option ଥିଲି
ତୁମର choice ତ ଆଉ କିଏ ଥିଲା?

3.ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ?କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି?|
ତାହା କେବଳ ମୁଁ? ଜାଣିଛି?|

Dukha Bhara Odia Shayari

Dukha Bhara Odia Shayari 1.1
Dukha Bhara Shayari

1.ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟ?
ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ? ଥାଇ ମଧ୍ୟ
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ବାଧ୍ୟରେ ହସିବାକୁ? ପଡେ

2.କାହା ଓଠ? କଥା ମିଛ ହୋଇପାରେ?
କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିର? ଲୁହ ମିଛ ହୋଇନଥାଏ??‍?‍??|

3.ବେଳେ ବେଳେ Relationship??‍?‍?? ରେ ଦୂରତା ଏତେ ବଢିଯାଏ? କି
Message?‍? ଗୋଟେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡିଥାଏ?|

Odia Dhoka Shayari

Odia Dukha Love Shayari
Odia Dhoka Shayari

1.ମୁଁ ?‍♀️ତ ଧୋକା ଖାଇଗଲି?
ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ?‍♀️?‍♀️?‍♀️ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବିଥିଲି
ଆଉ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଭାବିଲ?|

2.ବଡ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆ ?ଯେଉଁଠି ମିଛ କହିଲେ ନୁହେଁ
ସତ କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ??|

3.ଭଲପାଇବା ?ତ ରାତି ଠାରୁ ଶିଖିବା କଥା?
ଯିଏ ଜହ୍ନ କୁ ?ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ତା ସହିତ ତା କଳଙ୍କ କୁ ବି?|

Odia Dukha Shayari Image Download

odia dukha shayari image download
Odia Shayari Image Download

1.ସମ୍ପର୍କ ?ଗୋଟିଏ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପରି
ହୋଇଥାଏ ଠାରେ ହାତରୁ ଖସି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ?ଗଲେ
ତାକୁ ଯୋଡିବା ?କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ|

2.ନିଜର? ଲୋକ କଷ୍ଟ? ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ
କଷ୍ଟ ତ ସେଇମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ଭୁଲ୍ କରିଦଉ|

Also Read

If You still Find Some More Odia Shayari and Odia Quotes then Visit our SIte For More Odia Shayari images.

Share on:

Leave a Comment

close