Top 10 Odia Sad Shayari Download | Best Odia Sad Shayari

Odia Sad Sayari Download:-Hello friends. Welcome to Odiasayari. If you are searching in GoogleSad odia sayari download“, “Odia sad sayari photo download”, “Love sad sayari odia download”, “Odia love sad sayari image download”, then believe me you are browsing the right Post… Let’s Look at those Odia Sad Sayari Images/Photos written below and Don’t forget to share with your friends on Whatsapp and Facebook.

Odia Sad Shayari Download

Odia Sad Shayari Download
odia sad sayari image download

1.ମୁଁ ଖାଇଲି କି ନାହିଁ ସେ ଶହେ ଥର ପଚାରୁଥିଲା
ଆଜି ମୁଁ ଏକା ଅଛି ତ କଣ ହେଲା
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବି କେହି ଥିଲା😌|

2.ମଣିଷ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଏ
ତା ସହ ହାତ ମିସେଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ଟାଣିବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ଥାନ୍ତି😌|

3.ହୃଦୟ ହେଉ ବା କାଚ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ😌|

Love Sad Shayari Odia Download

Odia Sad Shayari Download
sad sayari for bf odia image download

1.ମନେ ତାକୁ ପକାଓ ଯିଏ ଭଲ ହୋଇଥିବ
ପ୍ରେମ ତାକୁ କର ଯିଏ ସଚ୍ଚା ହୋଇଥିବ😌|

2.ଭରଷା ଓ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ
ସେମାନଙ୍କଭିତରୁ ଜଣେ ମରିଗଲେ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆପେ ଆପେ ମରିଯାଏ😌|

3.ଭୁଲ୍ ତୋର ନୁହେଁ ଭୁଲ୍ ମୋର ଥିଲା
କାହିଁକିନା ତୁମତେ ନୁହେଁ ମୁଁ ତତେ ଭଳପାଇଥିଲି😌|

Odia Sad Shayari Photo Download

Odia Sad Shayari Download
Odia sad sayari photo download

1.ପାଇବାର ଲୋଭ ନଥାଏ,
ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ନଥାଏ ଯେଉଁଠି
ପାଇବା ଆଉ ହରେଇବା ନ ଥାଏ,
ସେ କଣ କବେ ସମ୍ପର୍କ ରେ ଗଣାଯାଏ😌|

2.ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ,
ସତ ପ୍ରେମ ସାରାଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସ ରେ ବଞ୍ଚି ରହେ😌|

3.ଯେତେବେଳେ ଭରଷା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ,
ସେତେବେଳେ sorry କହିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ😌|

Also Read

If You still Find Some More Odia Shayari and Odia Quotes then Visit our Site For the Best Odia Shayari images for free.

Share on:

Leave a Comment

close