Odia Quote Samaya O samparka

Odia Quote – Samaya O Sampaaka

ଯେବେ ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି , ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ |  Odia Quotes Samaya O …

Read More >>>

Odia Quotes Abhaba

Odia Quote-Abhaba

ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ସେଇ ଅଭାବ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ  Odia Quote Abhaba Tume Mo JIbanara Sei Abhaba Jaha Sabudina Pain …

Read More >>>

Jibana Brukhya re

Odia Quote-Jibana Brukhyare

ଜୀବନ ବୃକ୍ଷରେ କେତେଯେ ପତ୍ର,ଫଳ, ଫୁଲ ଫଳେ , କେତେବେଳେ ଯେ ଝଡି ଯିବ ତାକୁ ନିଜକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ  Odia Quote Jibana Brukhyare …

Read More >>>

close