Odia Quote Sathik

Odia Quote-Sathik Rastare Chaliba

ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ   କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ଦବ ଏ ଡର  ନଥାଏ  Odia Quotes Sathik …

Read More >>>

Odia Quotes Bhaladina

Odia Quote – Bhala Dina Dekhiba Pain

ମନେରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଦିନ ସମ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ Odia Quotes Bhala Dina Manerakhantu Bhala Dina Dekhiba …

Read More >>>

Odia Quote Samaya O samparka

Odia Quote – Samaya O Sampaaka

ଯେବେ ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି , ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ |  Odia Quotes Samaya O …

Read More >>>

close