Odia Quotes Bhaladina

Odia Quote – Bhala Dina Dekhiba Pain

ମନେରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଦିନ ସମ୍ନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ Odia Quotes Bhala Dina Manerakhantu Bhala Dina Dekhiba …

Read More >>>

Odia Quote Samaya O samparka

Odia Quote – Samaya O Sampaaka

ଯେବେ ସମୟ ଓ ସମ୍ପର୍କ ମିଶି ମଣିଷକୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି , ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ |  Odia Quotes Samaya O …

Read More >>>

close