Top 15 Dhoka Odia Shayari | Best Dhoka Shayari

Dhoka Odia Shayari:-Hello friends. Welcome to Odiasayari. If you are searching in Googleodia dhoka shayari“, “odia dhoka sayari photo”, “dard odia dhoka sayari”, “odia dhoka sayari sms“,then believe me you are browsing the right Post… Let’s Look at those Dhoka odia shayari image/Photos written below and Don’t forgot to Share with your friends in Whatsapp and Facebook.

Dhoka Odia Shayari

Dhoka Odia Shayari 2021
Odia Dhoka Image

1.ଜୀବନରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବସ୍ ?ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଥାଏ
କିଏ କିଏ ଅଧାରୁ ଓଲ୍ହାଇ ଚାଲିଯାନ୍ତି ତ
ପୁଣି କିଏ କିଏ #କିଛି ବାଟ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି?|

2.ଯିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ନଇଁ ପଡେ
ସେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ# ଠାରୁ ସେ ବେଶି ବୁଝିଥାଏ |

3.ଯିଏ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲପାଉଥିବ?
ସିଏ ନିଜେ ଯନ୍ତ୍ରଣା# ସହିପରିବ ହେଲେ କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ ନାହିଁ |

Dhoka Odia Shayari Photo

Dhoka Odia Shayari Photo
Odia Dhoka Photo

1.ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଉଛି
ସେ କଣ ମୋ #କଷ୍ଟ କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ |

2.ହୃଦୟରେ #ରହିଥିବା ମଣିଷ ହିଁ
ସବୁବେଳେ ହୃଦୟକୁ? କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ|

3.ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ
ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି |

Odia Sad Shayari

Odia Sad Shayari
Odia Sad Shayari

1.ଅପେକ୍ଷା କଣ କାହାକୁ #ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିବ
ସମୟ ?କେତେ ଧୀରେ ଯାଏ
ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡା କେତେ# କଷ୍ଟ ଦିଏ |

2.ବନ ପୋଡ଼ିଗଲେ# ସଭିଏଁ ଜାଣନ୍ତି
ମନ ?ପୋଡ଼ିଗଲେ ଯାଉଁଛି କିଏ ?|

3.ହୃଦୟ? ଭାଙ୍ଗିଲେ ଶବ୍ଦ# ହୁଏ ନାହିଁ ,
କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ବହୁତ ହୁଏ ?|

Odia Bewafa Shayari

Odia Bewafa Shayari
Odia Bewafa Shayari

1.ସବୁବେଳେ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ
ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମଧୁର ସମ୍ପର୍କଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ |

2.କଥା ଏଠି Feelings ଆଉ ଭଲପାଇବାର
ନାଇତ message ବି costumer care ଵାଲା ବି କରନ୍ତି |

3.ନିଜର ଲୋକ ହଜିଗଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ
ସେ ବଦଳିଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ |

Odia Sad Shayari For Girl

Odia Sad Shayari For Girl
Odia Sad Shayari For Girl

1. ଆଜି ତୁମେ ?ମୋ ପାଖରେ ନାହଁ
ହେଲେ ଅତୀତତା ସ୍ମୃତି ମୋ ମନରେ ?ଆଜିବି ବଞ୍ଚିଛି|

2.ଯାହାର ?‍♂️ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଯାଇ
ନା ତାକୁ ଭୋକ ହୁଅ ନ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଅ?|

Also Read

If You still Find Some More Odia Shayari and Odia Quotes then Visit our SIte For More Odia Shayari images.

Share on:

Leave a Comment

close