Top 10 Odia Photo Shayari | Best Odia Love Shayari Photo

Photo Shayari Odia:-Hello friends. Welcome to Odiasayari. If you are searching in GoogleOdia Sayari Photo”, “Odia Love Sayari Photo”, “Odia Dhoka Sayari Photo”, Sayari odia photo“, then believe me you are browsing the right Post… Let’s Look at those Odia Sayari Images/Photos written below and Don’t forget to share with your friends on Whatsapp and Facebook.

Odia Photo Shayari

Odia Photo Shayari
sayari photo odia

1.ଏତେ ଭଲପାଇବା ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ତୁମକୁ କିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି
ତ ମନେରଖ ସେ ମଣିଷ କେବେ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |

2.ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରେ ମରିଯାଏ
ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମଣିଷ ଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ |

3.ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ
ବାଟରେ କଣ୍ଟା ଆସୁ ବା ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ସେ ସାଥି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ |

Odia Shayari Photo

odia photo shayari
odia sayari photo

1.କିଏ କଣ ବୁଝିଲା
ସେଥିରେ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିଲାଣି
କଷ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା
ଯେବେ ତୁମେ ମତେ ଭୁଲବୁଝିଲ |

2.ଏ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ସେହି ମଣିଷର ଖରାପ କରିଥାଏ
ଯେଉଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚାଁହୁଥାଏ |

3.ସବୁ ପ୍ରେମକୁ ବେଦୀର ହୋମ ନିଆ ମିଳିନଥାଏ
କିନ୍ତୁ ମନର ମଣିଷ ଟି ହୃଦୟରେ ଆଜୀବନ ରହିଯାଏ
ମଣିଷ ଜୁଇ ର ନିଆଁ ଛୁଆଁଇବା ଯାଏ |

Shayari Photo Odia

odia photo shayari
sayari odia photo

1.ମଣିଷ ସେତେବେଳ ବେଶି ଭାଙ୍ଗିପଡେ
ଯେତେବେଳେ ନା ସେ କାହାର ହେଇପାରେ
ନା କାହାକୁ ହରେଇପାରେ |

2.ଆଜିବି ମୁଁ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି
ଯାହାର କେବେ ଫେରିବାର ନାହିଁ |

3.ତତେ ମନେପକେଇବାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି
ତୁ ମନେପଡିଯାଉଛୁ |

Also Read

If You still Find Some More Odia Shayari and Odia Quotes then Visit our Site For the Best Odia Shayari images for free.

Share on:

Leave a Comment

close