Top 10 Odia Shayari Download | Best Odia Shayari Image

Odia Shayari Download:-Hello friends. Welcome to Odiasayari. If you are searching in GoogleOdia sayari photo download”, “Odia love sayari photo download”, “Odia sad sayari photo download”, “Odia sayari status download”, then believe me you are browsing the right Post… Let’s Look at those Odia Sayari Image Download/Photos written below and Don’t forget to Share with your friends on Whatsapp and Facebook.

Odia Shayari Download

Odia Shayari Download
Odia Sayari Download

1.ଯଦି ଜୀବନରେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି# ଆସେ ତେବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କର ନାହିଁ
କାରଣ କଠିନ Role ?‍?କେବଳ ଜଣେ ଭଲ Actor ହିଁ ଦିଆଯାଏ |

2.ଯେଉଁ ଲୋକର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ
ସେ ହେଉଛି# ଦୁନିଆର? ସବୁଠୁ ବଡ ଦରିଦ୍ର |

3.ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଠିକ ପରି ପରି |

Odia Shayari Photo Download

Odia Shayari Photo Download
odia sayari photo download

1.ପରିବର୍ତ୍ତନ କଦାପି ସହଜ ନୁହେଁ
କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ |

2.କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାନି ସୁଧା ଦେଇହୁଏ ନାହିଁ |

3.କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଥାଏ
ଯାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ |

Odia Shayari Image Download

Odia Shayari Image Download
odia sayari status download

1.ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା ନକରି
ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ |

2.ଅନ୍ୟ କାହାପାଇଁ ନିଜକୁ ବଦଳାଅ ନାହିଁ ,
ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବ ନାହିଁ |

3.ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଜେ
ଆମକୁ ମିଳିବ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ
ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ମନ ବୁଝେନାହିଁ |

Odia Love Shayari Download

Odia Love Shayari Download
odia love sayari download

1.ଜୀବନସାରା ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ |

2.କିଛି ଲୋକ ଆମ ଜୀବନରେ ହୋଇସୁଗନ୍ଧ ପରିହୋଇଥାନ୍ତି
ସେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଜୀବନ ମହକି ଯାଏ |

3.ଯଦି ତୁମେ ଦୁଃଖ ଠୁ ଦୁରେଇ ରହିବାକୁ ଚାଁହୁଛ
ତେବେ କାହାଠୁ କିଛି ଆଶା ରଖନି |

Odia Emotional Sayari Download

odia emotional shayari download
Odia Shayari Image

1.ସତ ନ ଜାଣି କାହାକୁ ନେଇ କିଛି ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ |

2.ସହଜ ଆଉ ସରଳ ପଥକୁ ଆପଣାଉ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
କେବେବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ |

3.ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସତ
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ |

Also Read

If You still Find Some More Odia Shayari and Odia Quotes then Visit our Site For the Best Odia Shayari images for free.

Share on:

Leave a Comment

close